Ny forskning: Kvinnlig ledarskapskompetens ger företag högre tillväxt och avkastning!

Ny forskning från Harvard Business Review visar att företag utan kvinnor på höga ledande positioner går miste om meningsfulla tillväxtmöjligheter.

Forskningen visar att kvinnor ofta har mer utvecklade kommunikationsfärdigheter än sina manliga kollegor. Kvinnor är även mer benägna att ta initiativ och göra ändringar i status quo situationer. Filmen visar att företag med kvinnor i styrelser får 42% högre rörelseresultat, 66% högre avkastning på investerat kapital och 53% högre avkastning på eget kapital.

Trots detta lyser kvinnlig kompetens med sin frånvaro i ledningsgrupperna hos svenska bolag, vilket resursslöseri!

Skicka vidare, det behövs förändring!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s